حضور اولین کامیون های سنگین در معادن کشور

گروه صنعتی ارس خودرو دیزل فعالیت خود را در زمینه خودرو سازی آغاز کرد و با پیش از یک دهه  فعالیت تولیدی د رزمینه انواع خودروهای تجاری و کار از اول سال ۱۳۹۶ اقدام به تولید دو نوع وانت دوکابین و تک کابین یورو ۵ با استانداردهای ۸۸ گانه روز اروپا کرده که از نظر کارائی […]

Read More