اجلاس روسای آتیک

مدیر عامل شرکت آمیکو آقای مهندس ناصر اسفنجی در هفتمین اجلاس مدیران و روسای شرکت های بزرگ تولیدی  وخدماتی  نمونه سراسر کشور و بازرگانی داخلی و بین الملی به دلیل موفقیت های فراوان این شرکت صنعتی بزرگ موفق به دریافت لوح تقدیر از اجلاس روسای آتیک شد.