کاتالوگ کامیون باری آمیکو

 کامیون باری تک محور آمیکو

کامیون های باری آمیکو در ایران توسط نمایندگی آمیکو شرکت صنعتی ارس خودرو به فروش می رسد و به دلیل مقرون به صرفه بودن و کارایی بالا در حمل و نقل بار در سال های اخیر به مرز بالای فروش رسبده است.

 

 کامیون باری جفت محور آمیکو

 

 

 

کانتینر M3840C  آمیکو