عکس کامیون آتش نشانی آمیکو

 مجتمع صنعتی آمیکو یکی از خودروسازی های فعال وتولید کننده ماشین آلات صنعتی و کامیون در ایران می باشد.کامیون M2631 آمیکو برای مصارف آتش نشانی مجهز شده است و در این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. خودروآتش نشانی آمیکو با داران بودن تمام استانداردهای ایمنی و تمام تجهیزان یک خودرو آتش نشانی می باشد که در بسیاری از مراکز آتش نشانی کشورمان به کار برده می شود.