عکس کامیون میکسر آمیکو

کامیون میکسرآمیکو با کد M3840 به بازار عرضه می شود و بطور گسترده در محل ساختمان سازی، راه سازی، پل سازی، سد سازی، شهر سازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.گاهی نیز ازمیکسرها برای تکمیل عملیات اختلاط استفاده می شود. در این حالت باید یک کارخانه مرکزی اختلاط بتن،برای انجام اختلاط اولیه مورد استفاده قرار میگیرد.هنگامی که از میکسر ها به عنوان انتقال دهنده بتن ساخته شده توسط بتن مرکزی استفاده می شود ، میکسر ها تنها به عنوان واحد همزن عمل میکند.کامیون آمیکو به دلیل داشتن تمام آپشن های یک کامیون باری خوب و موفق توانسته بسیار نام آشنادر جهان قرار گیرد.