کامیونت آمیکو ۵ تن

کامیونت  آمیکو ۵ تن یا کامیون کوچک گونه ای از کلاس خودرو است که می توان آن را  حد فاصل بین یک وانت و کامیون دانست بارگیری کامیونت ها عموما از یک ونیم تا۱۲ تن می باشد. کامیونت های آمیکو با کاربری های مختلف همچون کانتر آب،باری فلزی،یخچال،زبال کش وانواع دیگر در بازار خودرو های […]

Read More