بارکش آمیکو با قلب ژاپنی دوگانه سوز

وانت تک کابین آراز محصول جدید آمیکو وانت تک کابین آراز محصول جدید شرکت خودروسازی موفق آمیکو است که در این شرکت بزرگ خودروسازی  با موتور دوگانه سوز ژاپنی تولید و منتاژ می شود .شرکت آمیکو که با خودروهای سنگین باری همچون کامیون ها و خودروهای تجاری آن شناخته شده است در اقدام جدید خود […]

Read More