کمپرسی آمیکو تک محور

کمپرسی آمیکو تک محور در واقع یک ماشین حمل بار است است با این تفاوت که دارای سازه ی هیدرولیکی می باشد که به وسیله آن میتوان بارها را به راحت تخلیه کرد .کمپرسی تک محور آمیکو به دلیل داشتن محور تک  قادر به جابه جایی بارهای کمتری می باشد گیربکس قدرتمند و سیستم ترمز مطمئن یکی […]

Read More